Komunikaty PZT

Szanowni Państwo,
W związku z mającym nastąpić w najbliższym możliwym czasie otwarciem obiektów tenisowych, proponujemy wcześniejsze przygotowanie ich do niezbędnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektów w obecnej sytuacji.

Procedury obowiązujące w klubach tenisowych podczas pandemii COVID-19: Trening może odbywać się tylko na obiekcie otwartym (wyłączenie z użytkowania hal tenisowych). Wyjątek stanowią hale o konstrukcji umożliwiającej wentylację poprzez rozsuwane ściany boczne. Na korcie mogą przebywać tylko dwie osoby – zawodnik-zawodnik; zawodnik-trener) lub maksymalnie dwóch zawodników i jeden trener (trener w masce ochronnej). Wzajemne przestrzeganie trenera i zawodników odległości – w przerwach min. 2 m.; podczas gry 5 m. Obowiązkowe jest utrzymanie właściwego odstępu między grającymi oraz gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu). Odległość między kortami treningowymi minimum 5 m, (licząc między liniami singlowymi). Jeżeli ta odległość nie jest zachowana, to między kortami obowiązuje odstęp jednego kortu. Należy zachować odległość pomiędzy ławkami min. 5 metrów. Jeżeli to możliwe  utrzymanie właściwej odległości miedzy ławkami z sąsiadujących kortów) sugerujemy ustawienie ławek dla graczy po przeciwnych stronach kortu. Piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu, graczy i trenera. Zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub). Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe i spełniające reguły etykiety na korcie jest np. skinienie głową. Klub powinien udostępnić dozowniki do dezynfekcji rąk na korcie przy każdej ławce, w toaletach i szatniach. Na obiekcie klubowym obowiązuje ograniczenie korzystania z szatni i prysznica do jednej osoby w szatni, po której musi nastąpić procedura dezynfekcji. Rekomendowane jest całkowite zamknięcie szatni. Jedynie szatnie mogłyby być dostępne dla kobiet w razie potrzeby lub w wyjątkowej sytuacji także dla mężczyzn. Bez możliwości kąpieli. Toalety sprzątane i odkażane na bieżąco z wyposażeniem we właściwe środki dezynfekcji (np. płyny, itp.)
Bardzo ważne jest systematyczne powtarzanie procedur dezynfekcji w szatniach i toaletach. Rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym i nie korzystanie z szatni na terenie obiektu. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.). Zalecany jest 15-minutowy bufor czasowy między zakończeniem gry a użyciem kortu przez kolejnych graczy.
W przypadku opadów deszczu nie ma możliwości wejścia do hali i dokończenia treningu chyba, że obiekt posiada rozsuwane ściany boczne.
Rezerwacja kortów online lub telefonicznie. W innym przypadku recepcja obiektu powinna się znajdować w odległości nie mniejszej niż 30 m od najbliższego kortu. Jeżeli zajęcia dla 4-osobowych grup dziecięcych zostaną zaakceptowane to na korcie może brać udział w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko po obu stronach kortu). Piłki zbiera tylko trener lub są zbierane tubami z zachowaniem zasad używania tub jak wyżej.

Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na konieczność ograniczenia liczby osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie. Chyba że jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwej odległości od siebie.
Na obiekcie w widocznym miejscu musi być tablica informacyjna, na której obowiązkowo będą informacje o powyższych procedurach. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy o jak najbardziej uważne zapoznanie się i wdrożenie powyższych procedur na zarządzanych przez Państwa obiektach.
Polski Związek Tenisowy