Serdecznie witamy na stronie Podkarpackiego Związku Tenisowego

1) Z darmowych godzin w hali ROSiR korzystać mogą:

- członkowie Kadry Wojewódzkiej Młodzika w danym roku (lista ustalana jest każdego roku we wrześniu),

- medaliści Mistrzostw Polski,

- medaliści Mistrzostw Województwa,

- osoby plasujące się w rankingu PZT na miejscach 1-100 we wszystkich kategoriach wiekowych (skrzaty, młodzicy, kadeci, juniorzy),

2) Osoby korzystające z darmowych godzin muszą być członkami klubów województwa podkarpackiego, a w przypadku zawodników niestowarzyszonych muszą być zameldowani na terenie województwa podkarpackiego. Osoby reprezentujący kluby spoza województwa podkarpackiego, pomimo zamieszkania w województwie podkarpackim nie mogą korzystać z darmowych.

3) Skład osób do korzystania z darmowych godzin w hali ROSiR na dany sezon ustala Rada Trenerów przy Podkarpackim Związku Tenisowym i przesyła każdego roku do ROSiR do dnia 15 września danego roku.

4) Ilość godzin do rozdysponowania - 1200 rocznie.

5) Godziny nie wykorzystane muszą być zgłaszane wcześniej  przez zawodników, rodziców czy trenerów do ROSiR.

6) Osobą odpowiedzialną z ramienia Podkarpackiego Związku Tenisowego do zbudowania harmonogramu treningów jest Rafał Możdżeń, który wraz z dyrektorem ROSiR ogłasza plan godzin.

7) Minimalna ilość godzin na zawodnika tygodniowo wynosi 3 x 1,5h.

8) Oprócz rozdysponowania godzin dla zawodnika, należy dokonać stałej rezerwacji dwóch kortów przez 3h raz w miesiącu, w okresie od listopada do marca np. w sobotę w godz. 11:00 - 14:00. Rezerwacja ta byłaby wykorzystywana na gry kontrolne dla zawodników wytypowanych każdorazowo przez Radę Trenerów z całego województwa podkarpackiego.

9) Podkarpacki Związek Tenisowy jest zobowiązany do kontroli stopnia wykorzystywania rezerwacji w hali ROSiR.

 

Opracował - Włodzimierz Pikulski