Serdecznie witamy na stronie Podkarpackiego Związku Tenisowego

1. Skład Rady Trenerów przy Podkarpackim Związku Tenisowym:

Pikulski Włodzimierz  - Przewodniczący

Adamowicz Tomasz - Członek

Dubiel-Jajko Edyta - Członek

Jachczyk Jakub - Członek

Jezierski Tomasz - Członek

Majewski Mateusz - Członek

Możdżeń Rafał - Członek

 

2. Kryteria doboru członków Rady Trenerów:

a) Członkami Rady Trenerów mogą być osoby:

- z klubów w województwie podkarpackim posiadających licencję klubową PZT,

- z wykształceniem trenerskim lub instruktorskim z licencją trenerską PZT,

- z doświadczeniem w pracy trenerskiej (minimum 5 lat) i organizacyjnej,

- z sukcesami w szkoleniu dzieci i młodzieży (turnieje: WTK, MW, OTK, MP, TE, ITF),

- z kreatywnością i chęcią pracy na rzecz Podkarpackiego Związku Tenisowego,

b) Rada Trenerów składa się z 4-7 osób, w przypadku gdy nie uda się zebrać wymaganej ilości osób należy powołać tych, którzy deklarują chęć pracy w Radzie Trenerów przy Podkarpackim Związku Tenisowym.

 

3. Zadania Rady Trenerów:

a) Powołuje na początku każdego roku Trenera Kadry Wojewódzkiej na dany rok i przedstawia Zarządowi Podkarpackiego Związku Tenisowego do zatwierdzenia.

b) Ustala skład Kadry Wojewódzkiej na początku każdego roku, w oparciu o limity Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Podkarpackiej Federacji Sportu (przedstawia Trener Kadry Wojewódzkiej na spotkaniu Rady Trenerów).

c) Zatwierdza harmonogram konsultacji i zgrupowań na dany sezon w ramach środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego (przedstawia Trener Kadry Wojewódzkiej na spotkaniu Rady Trenerów).

d) Ustala skład personalny zawodników, którzy będą mogli korzystać z ośrodka ROSiR w sezonie zimowym, zgodnie z przyjętymi kryteriami.

e) Pomaga przy tworzenie kalendarza turniejowego na sezon letni i zimowy.

f) Monitoruje talenty tenisowe i pomaga w ich rozwoju, przekazując swoje doświadczenia trenerom prowadzących tych zawodników.

g) Organizuje badania wydolnościowe, psychomotoryczne i testy sprawnościowe dla Kadry Wojewódzkiej i młodzieży utalentowanej tenisowo (współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim).

h) Monitoruje rezultaty sportowe zawodników, którzy mogą potencjalnie reprezentować Podkarpacki Związek Tenisowy na Olimpiadzie Młodzieży do lat 16-tu i pomaga w ich przygotowaniu oraz organizacji wyjazdu (ustala składy gier podwójnych, mieszanych oraz singli).

i) Organizuje dwa razy w roku spotkania z trenerami klubowymi celem wymiany doświadczeń i opinii na tematy związane ze szkoleniem, wynikami sportowymi oraz dalszym rozwojem tenisa w województwie podkarpackim.

j) Każdego roku w grudniu składa sprawozdanie do Zarządu Podkarpackiego Związku Tenisowego ze swojej działalności.